Sve što ste željeli znati o hrvatskim izviđačima te što su izviđači općenito, a možda se i učlanite u izviđače.

O SIH-u


Savez izviđača Hrvatske

Sve o SIH-u možete saznati na web stranicama SIH-a na adresi www.scouts.hr/o-savezu

Savez izviđača Hrvatske je nacionalna izviđačka organizacija i najveća organizacija za djecu i mlade u Hrvatskoj. Savez je osnovan 1952. godine te ima 60 godina iskustva u radu s djecom i mladima, a ujedno je i baštinik 100-godišnje tradicije skautskog pokreta u Hrvatskoj.

Savez izviđača Hrvatske je dobrovoljna, nepolitička, samostalna društvena organizacija koja se bavi odgojem i izvaninstitucionalnom naobrazbom djece i mladeži, otvorena za svakoga, bez obzira na njegovo podrijetlo, rasu i vjeru. Svojim djelovanjem Savez izviđača Hrvatske teži postići ciljeve, provodeći načela i metodu koju je zamislio utemeljitelj skautskog pokreta Sir Robert Baden-Powell.

Za svoj doprinos društvenom razvitku, Savez izviđača Hrvatske 2007. godine je odlikovan Poveljom Republike Hrvatske, najvišim državnim odlikovanjem za pravne osobe.

CILJ DJELOVANJA

Cilj djelovanja Saveza izviđača Hrvatske je okupljanje i pomaganje djelatnosti udruga, glede razvoja punih tjelesnih, umnih, duhovnih, društvenih i osjećajnih potencijala mladih ljudi, u skladu sa svrhom djelovanja Izviđačkog pokreta.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Savez izviđača Hrvatske član je Svjetske organizacije skautskog pokreta (World Organization of Scout Movement), jedna od najpoznatijih i najbrojnijih međunarodnih organizacija, s konzultativnim statusom u Ekonomsko-socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda te u partnerstvu s mnogim agencijama (UNICEF, UNESCO, UNDP…). Unutar Europske regije Svjetske organizacije skautskog pokreta razvijeni su kontakti s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem Europe, ali i mnogim međunarodnim udrugama, kao što je Europski forum mladih.

SURADNJA I PARTNERSTVA

U posljednjih nekoliko godina surađivali smo sa slijedećim institucijama:

  • Ministarstvo obrane RH – projekt SIH-a “Šumska škola”
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – projekt “Razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”
  • Državna uprava za zaštitu i spašavanje – zajednički projekt “Protupožarni kampovi”
  • Državna geodetska uprava – projekt DGU “Revizija trigonometrijskih točaka”
  • Hrvatske šume d.o.o – projekt SIH-a “Šumska škola”
  • Zaklada “Ana Rukavina” – projekt Zborovanje SIH-a, darivanje koštane srži
  • Lokalne zajednice: Općina Bistra, Grad Pakrac, Grad Križevci, Općina Vojnić, Karlovačka županija, Grad Slunj

Savez izviđača Hrvatske
Odranska 6, Zagreb
tel: +385.1.4872.165

www.scouts.hr
e-mail adresa: sih@sih.hr