Logo
 Izbornik
 Savez Izviđača Hrvatske je...

SAVEZ IZVIĐAČA HRVATSKE
Sve o povijesti SIH-a možete saznati na web stranicama SIH-a na adresi
www.sih.hr/izvidastvo/izvidastvo_hrvatska.htm
Savez izviđača Hrvatske je dobrovoljna, nepolitička, samostalna društvena organizacija koja se bavi odgojem i izvaninstitucionalnom naobrazbom djece i mladeži, otvorena za svakoga, bez obzira na njegovo podrijetlo, rasu i vjeru. Svojim djelovanjem Savez izviđača Hrvatske teži postići ciljeve, provodeći načela i metodu koju je zamislio utemeljitelj skautskog pokreta Sir Robert Baden-Powell.
Savez izviđača Hrvatske jedna je od najvećih udruga mladeži u Hrvatskoj sa svojih 4000 članova registrirana u 65 udružene izviđačke udruge. Najviše članova ima Zagreb (gotovo 1000), a slijede ga po brojnosti Split i Rijeka.
Predsjednik SIH-a je
JASMIN ČELIĆ

Dopredsjednici SIH-a:
KRUNOSLAV BELINIĆ
MARIJAN REŠETIĆ

Savez izviđača Hrvatske
Preradovićeva 7, Zagreb
radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

tel: +385 (0)1 4872 158
+385 (0)1 4872 164
fax: +385 (0)1 4872 165
www.sih.hr
e-mail adresa: sih@sih.hr